pioneeri

Mikä on Pioneer:

Pioneer on sana, jota käytetään kuvaamaan jotakuta, joka on ensimmäinen, joka murtaa tuntemattoman alueen. Se voi olla myös termi, joka merkitsee prekursoria, polkua tai löydintä .

Se voi myös olla sellainen, joka valmistelee tulevaisuuden tuloksia tai selkärankaista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Pohjois-Amerikan mantereesta tulleita kolonisaattoreita kutsuttiin edelläkävijöiksi.

Pioneeri on väline, joka koostuu köydestä, jonka kivi on sidottu yhteen päähän ja joka heitetään veteen kalastusveneen perästä, jotta voimakkaiden virtausten aiheuttamat työntövoimat vältetään.

Vanhoina aikoina sana pioneeri sovellettiin sotilaan, joka meni eteenpäin kentällä saadakseen tietoa matkalla muuhun laivueeseen. Tämä maskuliininen substantiivi tulee ranskalaisesta termistä pionnier .

Kuviollisessa mielessä edelläkävijää pidetään yrittäjänä, koska hän ennakoi muita yksilöitä innovatiivisten ideoiden luomisessa. Pioneerit ja yrittäjät auttavat rakentamaan uusia näköaloja.