Tiivistelmä tausta

Mikä on tiivistelmä:

Tiivistelmä on kaikki, joka johtuu vieraantumisesta saadusta abstraktiosta . Juuri tämä on vain ajatuksessa, käsitteessä.

Filosofiassa abstrakti on mikä tahansa esitys, joka ei vastaa mitään aistitietoa tai -konseptia. On vaikea ymmärtää.

Kuviollisessa mielessä abstrakti tarkoittaa häiriötä, imeytymistä. Abstraktissa puhekielessä se tarkoittaa jotain epämääräistä, epätarkkaa. On tapana käyttää ilmaisua "se on puhdas abstraktio" määritelläksesi jotain, jolla on rajallinen merkitys.

Grammatiassa abstraktit substantiivit ovat sellaisia, jotka määrittävät, toimet, ominaisuudet tai tilat ja joilla ei ole omaa olemassaoloa, olemassa vain mielen käsitteessä. Esimerkiksi: ystävällisyys, kauneus, oikeudenmukaisuus, rakkaus, viha jne.

Tiivistelmä Art

Abstrakti taide on ilmentymä, joka edustaa muotoja ja sisältöä, joka ei liity mihinkään figuratiiviseen esitykseen ja joka ylittää todellisuuden ulkoiset esiintymiset. Surrealismi oli taiteellinen ja kirjallinen liike, joka kuvasi hyvin abstraktia taidetta, jossa kohokohta oli logiikan kielto ja abstraktin ajattelun arviointi.