epistemologiset

Mikä on epistemologinen:

Epistemologinen on portugalin kielen adjektiivi, jota käytetään luokittelemaan jotain epistemologiaan liittyvää.

Epistemologinen tulee epistemologiasta, joka on laajasti ymmärretty tieteen teorian tai gnosiologian kanssa. Tiukassa mielessä se merkitsee tieteellisen tiedon teoriaa. Epistemologiaa voidaan pitää myös tieteenfilosofiana. Epistemologia käsittelee tietämyksen luonnetta, alkuperää ja pätevyyttä ja tutkii myös tieteellisen tietämyksen varmuutta sen eri alueilla, ja sen päätavoitteena on arvioida sen merkitys inhimilliselle hengelle.

Nykyinen epistemologia kyseenalaisti tieteellisen teorian realistisen arvon ja ehdotti tavanomaisen väitöskirjan, joka tekee teoriasta kokeellisen havainnon muodollisen (muodollisen) ja käsitteellisen mekanismin.

Kun henkilö kohtaa tietyn tiedon, hän voi ottaa vastaan ​​erilaisia ​​asenteita: dogmatismia, skeptisyyttä, relativismia, perspektiivisyyttä.