Ilman pilaantumisen merkitys

Mikä on ilman saastuminen:

Ilman pilaantuminen on myrkyllisten ja kemiallisten aineiden kertyminen ympäristöön, erityisesti hiilidioksidiin (CO2), mikä saa ilmakehän saastumaan.

Ilmansaasteet lisäävät joidenkin ilmiöiden, kuten kasvihuoneilmiön ja ilmaston lämpenemisen, pahenemista, jotka horjuttavat ilmastoa ja aiheuttavat seurauksia, jotka voivat olla tuhoisia maapallon elämälle.

Ilman pilaantumisen vähentämiseksi luotiin julkisia ja valtiosta riippumattomia aloitteita. "Ympäristön saastuttavien" nykyisten mallien korvaavien "puhtaiden" vaihtoehtojen löytäminen on yhteiskunnan kestävän kehityksen painopiste.

Lisätietoja kasvihuoneilmiöstä.

Ilman pilaantumisen syyt

Kaasujen ja myrkyllisten aineiden vapautuminen ilmakehään on tärkein syy tällaiseen pilaantumiseen. Yleisimpiä epäpuhtauksia ovat hiilimonoksidi (CO) ja hiilidioksidi (CO2), jotka ovat yleisesti ajoneuvojen vapauttamia kaasuja.

Esimerkiksi fossiilisista polttoaineista, kuten öljystä ja kivihiilestä peräisin olevien tuotteiden polttaminen tuottaa myös ympäristöä saastuttavia aineita, kuten lyijyä, rikkidioksidia (SO2) ja typpidioksidia (NO2).

Rauta- ja terästeollisuus sekä metsäpalot ovat muita pilaantumisen lähteitä.

Katso lisää saastumisesta.

Ilmansaasteiden seuraukset

Kuten edellä mainittiin, ilmakehän pilaantuminen voi pahentaa joitakin luonnonilmiöitä, kuten kasvihuoneilmiötä, mikä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, joka puolestaan ​​muuttaa koko planeetan ilmasto-sykliä.

Ilmansaasteet aiheuttavat myös monia elintoimintoja, erityisesti hengityselimiä, kuten keuhkoputkentulehdus, astma, nuha, keuhkosyöpä.

Ilmakehään vapautuvat myrkylliset kaasut vaikuttavat edelleen muihin haitallisiin ilmakehän ilmiöihin, kuten happosateeseen, joka on vastuussa kasvien tuhoamisesta ja maaperän ja veden saastumisesta.

Lisätietoja ympäristön pilaantumisesta.