Toinen teollinen vallankumous

Mikä on toinen teollinen vallankumous:

Toinen teollinen vallankumous on toinen suuri hetki suurista taloudellisista ja sosiaalisista muutoksista Euroopassa 1800-luvun puolivälissä.

Teollisen vallankumouksen tässä vaiheessa on 1860–1900 pidetty pääosin Ranskan, Venäjän, Italian, Saksan ja Yhdysvaltojen, kuten kahden suurimman teollisuusvallan, tarttumista.

Toinen tärkeä vaihe tässä vaiheessa on sähköenergian ja öljyn syntyminen, kaksi tekijää, jotka ovat tehostaneet teollisuuden ja muiden alojen, kuten kemian ja kuljetuksen, kehitystä.

Teollisen vallankumouksen ensimmäisen vaiheen jälkeen löytöjen ja innovaatioiden etsiminen oli voimakasta, mikä helpotti ihmisen elämää, jolloin maat, jotka eivät ymmärtäneet vallankumousta, riippuvat jo edistyneistä.

Toisen teollisen vallankumouksen ominaisuudet

Tässä uudessa vaiheessa, kuten sähköteollisuus, moottorin käyttö räjähtämään öljyn, synteettisten väriaineiden ja telegrafin avulla, edistettiin uusien markkinoiden etsintää ja teollisen rytmin kiihtymistä.

Kun ihmishenkiä helpottavia tuotteita, kuten säilykkeitä ja muita teollistuneita tuotteita, lisättiin, koko maailma alkoi ostaa ja kuluttaa.

Tämä lisäsi myös toimialoja, jotka mahdollistivat näiden tuotteiden nopeamman ja helpomman kuljetuksen, mikä johti kuljetusvälineisiin, kuten laivoihin ja juniin, joita käytettiin laajalti 1800-luvulla.

Teollisuudessa aloitettiin myös sarjatuotteiden valmistusprosessi ja tehtaiden kokoonpanolinjat, jotka alensivat tuotteiden kustannuksia.

Myös maaseudun maastamuutto lisääntyi, kun ihmiset menivät kaupungeille joka kerta työpaikkojen tarjonnan vuoksi, mikä lisäsi kaupunkiväestöä ja sisälsi sähkövalaistuksen käytön kodeissa, kaduilla ja itse tehtailla. .

Lisätietoja maaseudun maasta.

Toisen teollisen vallankumouksen tärkeimmät keksinnöt

Sähkön ja öljyn käytön lisäksi muut keksinnöt merkitsivät tätä teollisen vallankumouksen vaihetta, kuten:

  • Uudet teräksen valmistusprosessit, jotka mahdollistivat sen käytön siviilirakentamisessa
  • Hehkulampun keksintö;
  • Rautateiden laajentaminen ja lentokoneen ja auton keksiminen;
  • Median, kuten puhelimen, television, elokuvan, syntyminen;
  • Antibioottien ja rokotteiden syntyminen, laajentaa tietoa sairauksista ja uusista leikkaustekniikoista.

Katso myös teollisen vallankumouksen ja teollisen kapitalismin merkitys.