haavoittuva

Mikä on haavoittuva:

Haavoittuva on joku tai joku, joka on alttiina loukkaantumiselle, loukkaantumiselle tai koskettamiselle . Haavoittuva tarkoittaa henkilöä, joka on hauras ja kykenemätön toimimaan. Termi johtuu yleensä naisista, lapsista ja ikääntyneistä, jotka ovat haavoittuvampia muihin yhteiskunnan ryhmiin nähden.

Yhteiskunnassa haavoittuva henkilö on sellainen, jolla on erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset, poliittiset, etniset, taloudelliset, koulutus- ja terveysolot muilta ihmisiltä, ​​mikä johtaa epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Se, että haavoittuvassa tilanteessa on yksilöitä, aiheuttaa epätasa-arvoa yhteiskunnassa.

Haavoittuva on termi, jota esiintyy myös Brasilian rikosoikeudessa, joka liittyy raiskaukseen . Haavoittuva raiskaus on rikoslakiin sisältyvä rikos ja siinä määritellään eräänlainen väkivalta haavoittuville yksilöille, esimerkiksi lapsille ja vanhuksille.