persoonallisuus

Mikä on persoonallisuus:

Persoonallisuus on ihmisen ominaispiirteiden joukko, se on aktiivinen voima, joka auttaa määrittämään ihmisten suhdetta yksilöllisyyden yksilöllisyyteen ja ajatteluun, ajatteluun, tunteeseen ja toimintaan .

Persoonallisuus on abstrakti termi, jota käytetään kuvaamaan ja antamaan teoreettisen selityksen yksilön ominaispiirteistä, jotka kuvaavat sitä ja erottavat sen muista.

Persoonallisuudella on useita puolia, joita pidetään sen olennaisena osana ja jotka vaikuttavat kunkin henkilön asenteisiin. Fyysinen muoto voi vaikuttaa itsetuntoon positiivisesti tai negatiivisesti muuttamalla omaa käyttäytymistään ja itsetuntemustaan. Temperamentti vastaa affektiivisesta käyttäytymisestä, jännityksestä ja huomiosta.

Persoonallisuus vaikuttaa myös älykkyyteen ja luovuuteen, jossa sen kautta löytyy erilaisia ​​ratkaisuja asioihin ja avataan uusille kokemuksille, jotka esittävät sosiaalista osaamista, jossa se osoittaa kykyä puolustaa tai asettaa etujaan ja kapasiteettiaan rakentaa suhteita.

Persoonallisuus on sidottu arvojen asentoon, taipumukseen arvioida tiettyjä tavoitteita, kuten vapautta, tai toimintatapoja, kuten rehellisyyttä, toivottavina tai ei. Ihmiset, joilla on utelias asenne, arvostavat uutisia, kun taas innokkaat arvostavat turvallisuutta. Persoonallisuus voidaan luokitella asenteisiin, itsetuntoon, ihmisen omaan harkintaan, hyvinvointiin, joka edustaa myös persoonallisuutta, ja joka liittyy mielenterveyden subjektiiviseen osaan.

Oikeushenkilöllisyys

Oikeushenkilöllisyys on kyky olla itsenäinen oikeudellisten suhteiden haltija. Se on luonteeltaan oikeudellista kapasiteettia tai oikeutta käyttää oikeuksia, ja oikeuskelpoisuus ja oikeus käyttää oikeuksia ovat erilaisia ​​käsitteitä.

Schizoid ja histrioninen persoonallisuus

Schizoid ja histrioninen persoonallisuus ovat persoonallisuushäiriöitä. Schizoid-persoonallisuuden (usein virheellisesti sekaannettu skitsofreniaan) tapauksessa henkilö paljastaa vähäisen halun yhteiskunnallisesti liittyä, usein eristämällä itseään. Histrionisen persoonallisuuden häiriölle on ominaista liiallinen dramatisointi, tarve olla huomion keskipiste ja seksuaalisesti provosoiva käyttäytyminen.