Suositeltava, 2020

Toimituksen Valinta

Määritelmä uuskolonialismi

Mikä on neokolonialismi:

Neokolonialismi edustaa eurooppalaisten kapitalististen voimien poliittista, taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista hallintaa joillakin Afrikan mantereen alueilla ja pääasiassa Aasiassa .

Tämä prosessi alkoi 1800-luvun alussa ja kesti aina kahdennenkymmenennen vuosisadan ajan ensimmäisen maailmansodan myötä. Neonkolonialismista hyötyneen ajan tärkeimmät kapitalistiset valtiot olivat Yhdistynyt kuningaskunta, Belgia, Preussia, Ranska ja Italia.

Toisen teollisen vallankumouksen kehittyessä Euroopan kansat kasvoivat voimakkaasti talouden aloilla. Tämän skenaarion mukaan Euroopan valta alkoi etsiä keinoja laajentaa markkinoitaan, etsimään eriytettyjä raaka-aineita, halpaa työvoimaa ja uusia paikkoja tuottamiensa tuotteiden markkinoimiseksi.

Hämärällä väitteellä, että eurooppalaiset olisivat "älyllisesti kehittyneempiä" kuin Aasian kansat, ja erityisesti afrikkalaiset, Euroopan valta puuttui näihin alueisiin diskurssilla "tuoda tieteen ja teknologian maailmalle".

Katso myös: Liberalismin merkitys.

Englanti on yksi menestyksekkäimmistä esimerkkeistä neokolonialismista, sillä se pystyi löytämään suuren siirtomaa-imperiumin, pääasiassa Aasiassa. Itse asiassa tämä englantilaisen ylivalta Aasian alueilla käytiin paljon keskustelua muiden eurooppalaisten voimien keskuudessa.

Afrikan uuskolonialismissa vuonna 1884 järjestetty Berliinin konferenssi tarjosi yhteen Euroopan suurimmat kansakunnat ja määritteli, miten Afrikan alue jaetaan koloonioihin.

Neokolonialismi oli yksi tärkeimmistä syistä ensimmäisen ja toisen maailmansodan kehitykselle.

Nykyään termiä neokolonialismi käytetään edelleen viittaamaan taloudelliseen riippuvuuteen, jota tietyt Aasian ja Latinalaisen Amerikan kansat ovat rikkaissa maissa.

Neokolonialismi ja Imperialismi

Imperialismi koostuu kehittyneiden maiden hallitsemisesta ja hyväksikäytöstä alikehittyneenä, tavoitteena laajentaa hallitsevan alueen alueellista dominointia.

Nykyaikainen imperialismi voidaan pitää synonyyminä neokolonialismille, jälkimmäinen esittää monia ominaisuuksia, jotka muistuttavat imperialismia.

Lue lisää Imperialismin merkityksestä.

Colonialism ja neokolonialismi

Kolonialismi kehittyi kuudennentoista ja kahdeksannentoista vuosisadan välisenä aikana kaupallisen ja kaupallisen kapitalismin pohjalta. Neokolonialismi, kuten olemme nähneet, alkaa 1800-luvun alusta ja ulottuu 20. vuosisadan puoliväliin toisen teollisen vallankumouksen seurausten perusteella.

Kolonialismin päätavoitteena oli jalometallien hankkiminen, pääoman kertyminen ja kaupan tasapainon säilyttäminen Euroopan maissa. Neokolonialismin tavoitteena oli taata raaka-aineet, kuluttajamarkkinat ja halpa työvoima.

Kolonialistien käyttämä pääasiallinen perustelu oli kristillisen uskon leviäminen hallitseville alueille, jotka koostuivat lähinnä Amerikasta. Toisaalta Neokolonialismissa käytetty perustelu oli "eurooppalainen paremmuus", kuten Aasiassa ja Afrikassa on tärkeimmät maanosat, jotka kolonisoivat.

Katso myös Imperialismin ja Neokolonialismin merkitys.

Suosittu Viestiä, 2020

Suosittu Luokat

Top