Kategorinen välttämättömyys

Mikä on kategorinen keino:

Kategorinen vaatimus on filosofian käsite, jonka on kehittänyt filosofi Immanuel Kant, joka väittää, että jokaisen ihmisen pitäisi toimia moraalisten periaatteiden mukaisesti.

Immanuel Kant

Kantin kannalta on välttämätöntä, että jokainen suunnitelma osoittaa, että tietty toimenpide olisi toteutettava käytännössä, mikä on analysoitava.

Pakottavuuden käsite analysoi motivaatiota, joka johtaa ihmisen toimimiseen eri elämäntilanteissa.

Kantian eri vaatimukset

Immanuel Kant jakoi välttämättömyyden käsitteen kahteen osaan: kategorinen imperatiivinen ja hypoteettinen välttämättömyys .

Kategorinen välttämättömyys

Kategorian imperatiivisella keskeisellä käsitteellä on moraalin tunne, periaatteet ja kunnioitus.

Kaikki käytännössä toteutetut toimet eivät koske ainoastaan ​​tavoitetta, vaan myös tapaa, jolla tämä tavoite saavutetaan.

Sen lisäksi, että kukaan ei ole vahingoittunut, on tärkeää, että toimijoiden käyttäytymisellä on luontainen moraalinen huoli, joka on riippumaton rangaistuksesta tai muusta vahingosta.

Kategorinen vaatimus edellyttää, että yksilöiden olisi toimittava sen mukaisesti, mitä he haluaisivat nähdä yleismaailmallisena lakina, toisin sanoen niiden ei pitäisi tehdä toisia kohtaan, mitä he eivät halua muiden tekevän heille. Tämän lain käsitteen takia kategorinen imperatiivi määritettiin myös yleiseksi välttämättömäksi .

Esimerkki kategorisesta välttämättömyydestä

Älä aja suurella nopeudella .

Huomaa, että edellä olevassa lauseessa sanan sanovan henkilön moraalinen omatunto tietää, että ajaminen suurella nopeudella on velvollisuus; on tapa olla vaarantamatta elämää eikä muiden elämää, on olla vastuussa itsestään ja naapuristasi.

Pelkästään tämä riittää siten, että suurten nopeuksien ajamisen toiminta toteutetaan käytännössä. Huomaa, että rangaistus, jota voidaan soveltaa, jos tätä velvollisuutta ei täytetä, ei ole huolissaan.

Rangaistuksesta huolimatta toiminnan motivaatio on moraalinen huoli eikä pelko mahdollisesta sakosta.

Kategorisen välttämättömyyden merkitys

Kategorisen imperatiivisuuden käsitteellä on suuri merkitys yhteiskunnan harmonisen elämän ihanteessa, koska se puolustaa sitä, että kaikki ihmiset käyttäytyvät eettisesti ja moraalisesti ja toimivat vahingoittamatta tai hyödyntäen muita.

Kategorian ehdottomien saarnojen filosofia, että tämä olisi toteutettava omantunnon ja moraalisen velvollisuuden osalta, ei pelkää saada rangaistusta, jos joku on tavalla, joka on päinvastainen kuin mitä pidetään oikein.

Suurin hyöty tämän filosofian toteuttamisesta on rauhanomainen sosiaalinen rinnakkaiselo, koska arjen maksimointi ei ole tekemistä muiden kanssa, mitä ei halua tehdä itselleen.

Hypoteettinen välttämättömyys

Hypoteettinen vaatimus on täysin päinvastainen käsite kategorisen välttämättömyyden kannalta.

Kategorisen imperiumin keskeinen ajatus on seurata ajatusta tavana saavuttaa tietty tarkoitus. Toiminnan ja tarkoituksen välillä on suora yhteys, eli x: n saavuttamiseksi, ja se on tehtävä.

Tätä vaatimusta kutsutaan hypoteettiseksi, koska lopputuloksen saavuttamiseksi tarvittava toimenpide voidaan toteuttaa tai olla käytännössä toteutumaton riippuen siitä, kuka aikoo käyttää sitä.

Ei ole kuitenkaan tärkeää, onko tämä tarkoitus noudattaa moraalin ja etiikan periaatteita. Painopisteenä on tavoite ja toimia tavalla, joka voittaa sinut olosuhteista ja kaikesta muusta riippumatta.

Esimerkki hypoteettisesta välttämättömyydestä

Jos et halua maksaa sakkoa, älä aja suurella nopeudella.

Huomaa, että edellä mainitussa lauseessa henkilön pääasiallinen huolenaihe on sakon maksamatta jättäminen.

Moraalista huolta omasta koskemattomuudestaan ​​tai fyysisestä koskemattomuudesta ei ole olemassa. Se, mikä tekee hänestä "varovaisen", on hypoteesi siitä, että hänet pidätetään pikemminkin kuin vastuuntuntoa.

Lue lisää pakottavuudesta.

Kantian periaatteet

Kantin mukaan ihmisen moraali ei ole riippuvainen kokemuksesta, jota hän kokee, eli se on kapasiteetti, joka on jo syntynyt ihmisen kanssa; on synnynnäinen.

Näin ollen kaikki ihmiset pystyvät erottamaan, mikä on oikein väärästä.

Kantian etiikka on täysin perusteltua kategoriseen välttämättömyyteen.

Kantialainen moraali ei siedä etujen mukaisia ​​asenteita ja toimia, koska se perustuu velvollisuuteen toimia moraalisesti.

Lue lisää moraalista ja etiikasta.

Uteliaisuudet Immanuel Kantista

Kantin isä oli tiedossa olevan mies, joka saarnasi totuutta ennen kaikkea.

Etiikan ja moraalin periaatteista on mahdollista ymmärtää, että hänen isänsä eettinen ankaruus vaikutti suoraan Kantille.

Itse filosofi jopa ilmaisi kirjallisesti, että hänen isänsä talossa ei ollut mitään tilaa millekään, mikä olisi vastoin kunnioitusta ja totuutta.