heuristista

Mikä on heuristiikka:

Heuristiikka on keksimisen ja keksimisen taidetta, joka on ihmisen ominaispiirre, varsinkin kun he etsivät vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin.

Heuristiikka on käytännössä automaattinen ajattelu- ja käyttäytymistekniikka ihmisissä, jotka toimivat intuitiivisesti ja tiedostamattomasti löytääkseen todennäköiset vastaukset etsimäänsä.

Lyhyesti sanottuna heuristiikkaa voidaan pitää "henkisenä pikakuvakkeena", jota käytetään ihmisten ajattelussa saadakseen tulokset ja monimutkaiset kysymykset nopeasti ja helposti, vaikka ne ovat epävarmoja tai epätäydellisiä.

Mielikuvitus, luovuus, lateraalinen ja erilaista ajattelua, joka liittyy itse elämän kokemukseen tai havaittuun, on vastuussa heuristiikan kognitiivisten prosessien muodostamisesta.

Pedagogisessa kontekstissa heuristista menetelmää käytetään auttamaan oppilaita löytämään vastauksia tietystä aiheesta itsestään, esim. Joidenkin kysymysten välityksellä.

Heuristinen analyysi

Tunnetaan myös heuristisena arviointina, tämäntyyppinen analyysi on konfiguroitu käytännölliseksi, nopeaksi ja pinnalliseksi, mikä on ihanteellinen esimerkiksi välittömän tai hätätilanteessa tapahtuvan vastauksen saamiseksi kohteeseen.

Katso myös: Analyysi.