yläjuoksulla

Mikä on Upstream:

Upstream tarkoittaa kirjaimellisesti "ylävirtaan". Maantieteessä ylävirta osoittaa virtauksen tai jokeen lähteen veden virtauksen normaalia suuntaa vasten. Ilmaisua käytetään muilla eri aloilla, kuten öljyteollisuudessa, biologiassa, tietojenkäsittelytieteessä jne.

Öljyteollisuudessa tuotantoketjun alkupäässä tarkoitetaan jalostusta edeltävää osaa. Se kattaa tutkimus-, kehitys-, tuotanto- ja kuljetustoiminnot jalostukseen.

Öljyteollisuuden toiminta on jaettu kolmeen pääosaan: ylävirtaan, keskivaiheeseen ja alavirtaan . Ylävirtaan kuuluu öljylähteiden etsintä, tunnistaminen ja sijainti sekä tämän öljyn kuljetus jalostamoihin. Midstream on vaihe, jossa raaka-aineet muunnetaan käyttövalmiiksi tuotteiksi. Alavirta on logistiikkaosa, eli tuotteiden kuljetus jalostamosta kulutuspaikkoihin.

Muilla aloilla, kuten molekyylibiologiassa, ylävirta määrittää DNA: n suhteelliset sijainnit; tietokoneverkossa termi ilmaisee suunnan, jolla tiedonsiirto asiakkaan ja palvelimen välillä tapahtuu.

"Upstream" on John Fordin ohjaaman ja vuonna 1927 julkaiseman amerikkalaisen komediaelokuvan nimi.