tuki-

Mikä on rinnakkaisohjelma:

Tukeva toimija on sellainen, joka osallistuu tietyn henkilön auttamiseen hänen roolissaan. Se viittaa myös näyttelijään tai näyttelijään, joka toimii toissijaisena tehtävänä, joka toimii suoraan tai välillisesti päähenkilöiden kanssa.

Kun henkilön sanotaan olevan tukeva rooli tai tehtävä, se tarkoittaa, että hän toimii taustalla, mutta toimii samalla tarkoituksella kuin sillä, jolla on johtava rooli.

Kuten edellä todettiin, näyttämötaiteessa näyttelijä tai tukeva näyttelijä tukee esimerkiksi pelin tai elokuvan päähenkilöä. Sen päätehtävänä on täydentää juontaa, joka keskittyy päähenkilöiden ja antagonistien historian kehittymiseen.

Osa coadjuvantin tärkeimmistä synonyymeistä on: auttaja, avustaja, avustaja, avustaja ja avustaja.

Englanninkielinen tuki tukee kirjaimellisesti.

Toimijan ja päähenkilön tukeminen

Toisin kuin avustaja, joka toimii avustajana, joka toimii täydentävällä roolilla, päähenkilö on kuka on tärkein rooli tai tehtävä.

Esimerkiksi esittävässä taiteessa päähenkilö on kertomuksen keskeinen luonne . Tukevat merkit ovat kaikkia muita merkkejä, jotka ovat osa tarinaa, mutta ne eivät ole kohteen keskipisteen kohde.